Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych przez Fundację Diversity Hub z siedzibą w Krakowie, ul. Poznańska 6/4 oświadczając jednocześnie, iż przyjmuję do wiadomości, że:

 1. Administratorem moich danych jest Fundacja Diversity Hub z siedzibą w Krakowie, ul. Poznańska 6/4.
 2. Fundacja Diversity Hub posiada moje dane osobowe i przetwarza przedmiotowe dane osobowe w swojej bazie kontaktów dla celów związanych z:
  1. działalnością Fundacji o charakterze edukacyjnym lub informacyjnym, w tym w szczególności do przekazywania komunikatów, informacji, prowadzenia korespondencji dotyczącej projektów, konferencji, szkoleń, warsztatów, grup roboczych, badań i innych wydarzeń organizowanych lub współorganizowanych przez Fundację, jak również promocji produktów i usług własnych Fundacji w obszarze zarządzania różnorodnością, które mogą być istotne w kontekście działalności zawodowej prowadzonej przeze mnie;
  2. wewnętrznymi celami administracyjnymi Fundacji – prowadzenie statystyk.
 3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia paramentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, albowiem jest to przetwarzanie w „prawnie uzasadnionym interesie administratora” – Fundacji Diversity Hub, niezbędnym do wykonywania przez nią działalności zgodnie z należytymi standardami, w jednoczesnym powiązaniu z równoległym interesem po mojej stronie, wynikającym z prowadzonej przeze mnie działalności /  aktywności zawodowej.
 4. Odbiorcami danych osobowych w związku z realizacją celów wskazanych wyżej mogą być osoby upoważnione przez Fundację (pracownicy, współpracownicy) oraz osoby, którym Fundacja powierzyła przetwarzanie danych na podstawie odrębnych umów, zawieranych w związku z realizacją celów wskazanych wyżej (takich, jak organizacja konferencji, przeprowadzenie badania, organizacja szkoleń etc.) oraz odbiorcy tacy, jak kurierzy.
 5. Fundacja Diversity Hub informuje mnie o prawie wglądu do danych osobowych oraz do ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, o prawie do przenoszenia danych, prawie wniesienia sprzeciwu odnośnie ich przetwarzania, wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego, gdy przetwarzanie danych osobowych zostanie uznane za naruszające bezwzględnie obowiązujące przepisy prawne. Informuje mnie także o możliwości cofnięcia wyrażonej tu zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 6. Podanie moich danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do uczestnictwa w wydarzeniach organizowanych przez Fundację (szkolenia, warsztaty, konferencje etc.). Konsekwencją braku wyrażenia zgody jest zatem brak możliwości uczestniczenia w tych wydarzeniach.
 7. Prawa osoby udzielającej danych osobowych wymagające kontaktu z administratorem danych osobowych (Fundacja Diversity Hub) należy realizować poprzez kontakt pod adresem e – mail: info@diversityhub.pl lub pocztą tradycyjną na adres: Fundacja Diversity Hub, ul. Poznańska 6/4; 30-012 Kraków.

Chcesz być na bieżąco? Zostaw nam swój e-mail.

O nas

Diversity Hub to think-tank, którego misją jest rozwój biznesu dzięki różnorodności.

Kontakt

Ul. Poznańska 6/4
30-012 Kraków

(12) 353 05 59