Zarządzanie różnorodnością w IT. Są już wyniki badania!

Są już wstępne wyniki badania Diversity Hub oraz Software Development Association Poland!

 

Mamy już wstępne wyniki badania poświęconego wyzwaniom, jakie przed sektorem spółek technologicznych stawia zarządzanie różnorodnością. Po raz pierwszy w Polsce opisujemy wyzwania sektora IT w obszarze Diversity&Inclusion widziane z perspektywy szerszej, niż perspektywa największych korporacji.

Połączyliśmy zaplecze merytoryczne Think Tanku Diversity Hub oraz wiodącej organizacji reprezentującej sektor usług IT w Polsce - Software Development Association Poland (SoDA), by zrozumieć lepiej wyzwania całego sektora, ale też by wskazać rozwiązania, które spółkom technologicznym pomogą dalej się rozwijać.

Celem badania jest analiza kluczowych wyzwań w obszarze Diversity&Inclusion, z którymi mierzą się lub będą się mierzyć firmy zrzeszone oraz współpracujące z Software Development Association Poland.

Badanie realizowane jest w okresie marzec-maj 2019 i obejmuje następujące etapy:
•    Desk research - badanie danych zastanych (istniejących raportów, artykułów naukowych, danych statystycznych etc.);
•    Badanie kwestionariuszowe, którego respondentami i respondentkami będą osoby reprezentujące firmy  IT;
•    Analiza delficka – panel ekspertów – refleksja nad znaczeniem i interpretacją wyników, dokonana z perspektywy ekspertów i ekspertek w obszarze D&I (panel; planowana data –kwiecień 2019)
•    Komentarze eksperckie do wyników i rekomendacje
•    Opracowanie raportu (White paper)

W badaniu analizie poddajemy m.in. takie czynniki, jak: rozumienie business case dla D&I, otwartość i klimat dla D&I, aktualnie podejmowane działania w obszarze D&I, dostrzegane wyzwania w obszarze D&I. Na bazie tych danych sformułowane zostaną rekomendacje dla sektora IT. Wyniki dostępne będą najpóźniej w maju 2019 na stronach www.diversityhub.pl i www.sodapl.com

Pobierz wstępny raport z badania: kliknij tutaj

 

Zespół badawczy:

dr Tomasz Dąbrowski (Diversity Hub)
Maria Koźbiał (Diversity Hub)
Katarzyna Leszczyńska-Bohdan (SoDA)
dr Jolanta Maj (Diversity Hub)
dr Anna Zaroda-Dąbrowska (Diversity Hub)

Partnerem technologicznym badania jest Webankieta (www.webankieta.pl)

 

Chcesz być na bieżąco? Zostaw nam swój e-mail.

O nas

Diversity Hub to think-tank, którego misją jest rozwój biznesu dzięki różnorodności.

Kontakt

Ul. Poznańska 6/4
30-012 Kraków

(12) 353 05 59