Cele sesji:

  • Budowanie zrozumienia dla różnorodności,
  • Zachęcanie menedżerów i menedżerek do wiązania różnorodności i włączenia z wizją i wartościami organizacji, a także z lokalnymi wyzwaniami,
  • Budowanie odpowiedzialności za różnorodność i włączenie (Diversity & Inclusion) w miejscu pracy,
  • Dostarczanie wiedzy o tym, jak radzić sobie z D&I w szczególnych warunkach polskich, jak świadomie rozwijać kulturę integracji szanującą lokalne środowisko i jak unikać ewentualnych pułapek.

Program:

  • Od różnic do możliwości. Zrozumienie różnorodności, widocznych i niewidocznych cech, które wpływają na miejsce pracy. Włączenie a integracja. Prezentacja, krótkie warsztaty i dyskusja. 
  •  D&I jako strategiczne podejście do realizacji celów biznesowych. Korzyści z różnorodności i włączenia. Jakie korzyści widzę z perspektywy mojej organizacji. Praca w grupach i dyskusja.
  •  Język Różnorodności. Czym jest komunikacja inkluzywna i jakie są jej zasady?Dlaczego ma tak duże znaczenie?  Zasady inkluzywnych spotkań. Do czego prowadzi używanie języka wykluczającego?
  •  Budowanie kultury integracyjnej: zarządzanie różnorodnością. Gdzie jestem? Co mogę zrobić? Proste rzeczy, które menedżerowie mogą zrobić, aby zachęcić do różnorodności i włączenia w miejscu pracy. Studium przypadku, warsztaty, dyskusja.
  •  Podsumowanie: Jakie są kolejne kroki w celu budowania bardziej integracyjnej kultury w moim miejscu pracy?

Sesja realizowana jest w formie webinarium (1-2 godzin) lub warsztatów (2-3 godziny).

Język: polski lub angielski

 

Chcesz być na bieżąco? Zostaw nam swój e-mail.

O nas

Diversity Hub to think-tank, którego misją jest rozwój biznesu dzięki różnorodności.

Kontakt

Ul. Poznańska 6/4
30-012 Kraków

(12) 353 05 59