Diversity & Inclusion Audit to nasze autorskie narzędzie on-line do „pomiaru” różnorodności, które daje firmom szansę na głębsze zrozumienie sfery D&I i bez którego realizacja badania jest niezwykle trudna i bardzo czasochłonna.


Korzystając z naszego narzędzia oszczędzasz czas oraz pieniądze a jednocześnie pracujesz na bardzo elastycznym narzędziu, które dostosujesz do swojej specyfiki w każdym niemal wymiarze.  Diversity & Inclusion Audit to łatwe gromadzenie danych (kwestionariusze on-line, system monitorowania postępów badania), szerokie możliwości analizy tych danych (wg kategorii metrykalnych definiowanych przez samą organizację – np. wiek, stanowisko,, komórka organizacyjna, lokalizacja) i automatyczne generowanie raportów zbiorczych, porównawczych (np. ze względu na stanowisko) czy krzyżowych (np. dla poszczególnych komórek organizacyjnych, dla menedżerów w lokalizacji X).


Narzędzie Diversity & Inclusion Audit dostępne jest w językach polskim, angielskim, hiszpańskim, niemieckim i czeskim.


Diversity & Inclusion Audit zakłada uzyskanie jak najszerszego spojrzenia na firmę. Dzięki badaniu możliwie szerokich grup pracowników (nie tylko managementu) uzyskujesz szeroką perspektywę oceny oraz budujesz odpowiedzialność wszystkich pracowników za różnorodność. 


W Diversity & Inclusion Audit zdefiniowano 13 wymiarów różnorodności (wiek, płeć, narodowość, status rodzinny, zdolności fizyczne, orientacja seksualna, pochodzenie etniczne, wygląd, religia i przekonania, doświadczenie zawodowe, wykształcenie, staż pracy i stan cywilny), spośród których do badania wybierasz wszystkie lub tylko niektóre z nich. Masz przy tym możliwość tworzenia kolejnych, wynikających ze specyfiki potrzeb twojej firmy.


Diversity & Inclusion Audit pozwala zweryfikować, na ile firmowe procedury są one żywe, tj. znane pracownikom i realnie działające. Narzędzie definiuje 10 kluczowych procedur/polityk występujących w organizacjach, dopuszczając przy tym możliwość definiowania  dodatkowych, własnych oraz pozwala zapytać o nie wszystkie zainteresowane osoby.


Istotną częścią narzędzia Diversity & Inclusion Audit jest zestaw pytań pokazujących kontekst organizacji, który wiele mówi o kulturze organizacyjnej i podstawach, jakie tworzy dla rozwoju różnorodności.


natychmiastowe wyniki


nieograniczona ilość badanych


pl, en, ge, es, cz


Chcesz być na bieżąco? Zostaw nam swój e-mail.

O nas

Diversity Hub to think-tank, którego misją jest rozwój biznesu dzięki różnorodności.

Kontakt

Ul. Poznańska 6/4
30-012 Kraków

(12) 353 05 59