Rola menedżera w sytuacjach kryzysów życiowych i problemów psychicznych pracowników wykracza poza typowe kompetencje społeczne i wymaga rozpoznania i właściwego, delikatnego reagowania. Poszerzenie wiedzy w obszarze Mental Health i wypracowanie procedur działania nie naruszających granic prywatności mogą poprawić poczucie bezpieczeństwa nie tylko pracowników, ale przede wszystkim menedżerów. Jak rozpoznać problem wśród pracowników? Czy, kiedy i jak reagować? Jak zarządzać zespołem wobec trudności jego członków?

Sesje uwrażliwiają managerów na zdarzenia i zachowania pracowników, które świadczyć mogą o problemach w obszarze zdrowia psychicznego. Celem sesji jest nie tylko uświadomienie konsekwencji tych problemów, ale także przekazanie praktycznych wskazówek dotyczących tego, co robić i jak się zachować, jak pomóc osobom z problemami, jak przyjąć odpowiedzialność za swój zespół i jego efektywność.

Zarys przykładowego programu:
  • Jakie konsekwencje ma niedostrzeżenie trudności w obszarze Mental Health?
  • Jak rozpoznać, że pracownik ma problem natury psychicznej?
  • Jak odróżnić problemy psychiczne od wypalenia zawodowego?
  • Jakie są prawa i potrzeby pracowników?
  • Jak zarządzać zespołem wobec dostrzeżonego problemu?
  • Jak (czy, kiedy) powinien reagować lider?

3-4 godziny


max. 20 osób


pl, en


Chcesz być na bieżąco? Zostaw nam swój e-mail.

O nas

Diversity Hub to think-tank, którego misją jest rozwój biznesu dzięki różnorodności.

Kontakt

Ul. Poznańska 6/4
30-012 Kraków

(12) 353 05 59