Na ofertę składa się proces badawczo-analityczny (praca na danych firmy, wywiady), warsztat strategiczny z kluczowymi pracownikami i finalnie - opracowanie propozycji planu działania w obszarze Mental Health dla organizacji.

Action Plan określa szczegółowo kierunki działań wewnątrzorganizacyjnych w obszarze Mental Health, uwzględniając kulturę firmy, jej cele i możliwości. Zawiera także sugerowane metody pomiaru (w tym wskaźniki) efektywności działań. Opiera się na dobrych praktykach rynkowych, zaadaptowanych do polskich warunków. Action Planu obejmuje zazwyczaj perspektywę od roku do 3 lat. Opracowywany jest w 2 wersjach – minimalnej i poszerzonej (optymalnej).

Praca nad Action Planem obejmuje:

  • uwspólnienie rozumienia Mental Health (wpływ zdrowia na pracę i pracy na zdrowie - perspektywa indywidualna i organizacyjna; promocja, prewencja, sytuacje kryzysowe, opieka nad pracownikami);
  • zdefiniowanie celów (odniesionych do tego, co realnie jest możliwe wewnątrz i co jest możliwe patrząc na doświadczenia innych firm - benchmark);
  • wskazanie potencjalnych barier wewnętrznych (zwłaszcza w kontekście postaw ludzi);
  • opracowanie planu komunikacji i angażowania personelu;
  • zdefiniowanie działań długofalowych i krótkofalowych;
  • określenie metod pomiaru oraz wskaźników.

cały proces 2-3 tyg
wasztat strategiczny 3-5 godzin


max. 12 osób


pl, en


Chcesz być na bieżąco? Zostaw nam swój e-mail.

O nas

Diversity Hub to think-tank, którego misją jest rozwój biznesu dzięki różnorodności.

Kontakt

Ul. Poznańska 6/4
30-012 Kraków

(12) 353 05 59