Małe zachowania mogą mieć duży wpływ na grupy ludzi, które czują się niesłyszane lub szczególnie niedoceniane. Rozpoznanie i zajęcie się problemem mikronierówności i ich wpływem na kulturę pracy może pomóc w stworzeniu bardziej inkluzywnego środowiska w organizacji. Webinar ma na celu podniesienie świadomości na temat mikronierówności i wprowadzenie podstawowych praktycznych narzędzi ich rozwiązywania w pracy.

Program:

  • Czym są mikronierówności i dlaczego istotne jest by rozpoznawać je w miejscu pracy?
  • Mikro przekazy na poziomie języka, zachowań i przestrzeni organizacyjnej.
  • Jak rozpoznać mikronierówności? Jakie są najczęstsze przypadki werbalnych i niewerbalnych mikronierówności? 
  • Dlaczego mikronierówności mają miejsce? Jaki mają wpływ na środowisko pracy? Jaki wpływ wywierają nie jednostki?
  • Jakie kroki podjąć by rozpoznać i wyeliminować mikronierówności? Jak reagować będąc ich świadkiem? Jak im przeciwdziałać?
  • Reagowanie - adekwatne, skuteczne, konsekwentne


Sesja realizowana jest w formie webinarium (1-2 godzin).

Język: polski lub angielski

Chcesz być na bieżąco? Zostaw nam swój e-mail.

O nas

Diversity Hub to think-tank, którego misją jest rozwój biznesu dzięki różnorodności.

Kontakt

Ul. Poznańska 6/4
30-012 Kraków

(12) 353 05 59