Kultura od kuchni / Taste the culture

For english go below.

„Odkrycie nowego dania większym jest szczęściem dla ludzkości niż odkrycie nowej gwiazdy”, jak twierdził Anthelme Brillat-Savarin. Kto z nas podróżuje, ten wie, że podróże poszerzają perspektywę, uczą nie tylko innych kultur, ale też nowych smaków. Zachęcamy Was do przypomnienia sobie potraw, które poznaliście i pokochaliście podczas podróży. Co dalej?

1. Przygotujcie krótkie wspomnienie z podróży.
2. Zapiszcie przepis na potrawę, która wyjątkowo zapadła Wam w pamięć.
3. Poszukajcie w swoich fotograficznych zbiorach zdjęcia tej potrawy lub sfotografujecie ją zaraz po przyrządzeniu.
4. Wszystkie informacje (punkt 1 – 3) opublikujcie w poście na wydarzeniu na Facebooku "Kultura od kuchni / Taste the culture” do 16.06.2020.
5. Autorzy 5 postów, które zdobędą największą liczbę reakcji (Lubię to, Super, Wow) otrzymają zestawy nagród.

Konkurs odbywa się w ramach wydarzenia Kuchnie Świata z Karolem Okrasą. Regulamin dostępny jest pod adresem https://bit.ly/2ZVyWIZ. Organizatorem konkursu jest Think Tank Diversity Hub.
Po zakończeniu konkursu przygotujemy dla Was bezpłatny cookbook do pobrania, w którym znajdą się najciekawsze przepisy! A więc… do dzieła! :)

---

Anthelme Brillat-Savarin said that ”The discovery of a new dish confers more happiness on humanity, than the discovery of a new star.”. Who among us travel, know that travelling broaden horizons, let us meet with new cultures and tastes. We would like to encourage you to remind dishes which you met and fell in love with during your journeys. What’s next?

1. Prepare a short memory from the trip.
2. Write down a recipe for one dish which you remember.
3. Take the photo of this dish (or find in your photoalbum).
4. All information (1 – 3 point) publish in 1 post on the Facebook event „Kultura od kuchni / Taste the culture” till 2020, June 16.
5. Authors of the posts which the highest amount of reactions (Like, Super, Wow) will receive the awards.

This contest is the element of the event Kuchnie Świata z Karolem Okrasą. Rules are available on https://bit.ly/2ZVyWIZ. Think Tank Diversity Hub is the organizer of the contest.
At the end of the contest, we will prepare a free e-cookbook with the most interesting recipes. So… let’s go! :)

 

Chcesz być na bieżąco? Zostaw nam swój e-mail.

O nas

Diversity Hub to think-tank, którego misją jest rozwój biznesu dzięki różnorodności.

Kontakt

Ul. Poznańska 6/4
30-012 Kraków

(12) 353 05 59