EUROPEAN DIVERSITY AND INCLUSION NETWORK

BROADER VIEW - EUROPEAN PERSPECTIVES - GREATER IMPACT!

Integrujemy międzynarodowe środowisko ekspertów i praktyków różnorodności

Nasze projekty:

Catlid (Cultural Ambassadors Target Loneliness through Intercultural Dialogue)

Pomagamy w oswajaniu samotności poprzez dialog międzykulturowy. Przygotowujemy kompetencyjnie osoby z innych kręgów kulturowych do roli Community Ambassador, przyczyniając się do zmniejszenia skali samotności, która została określona przez Unię Europejską jako jeden z kluczowych problemów społecznych.

Więcej o projekcie: catlid.eu

Intercultural Mediation

Tworzymy, wzmacniamy i promujemy rolę mediatora interkulturowego, by identyfikować oraz rozwiązywać problemy komunikacyjne, dostosowywać sposoby przekazywania informacji do zróżnicowanego kulturowego otoczenia, wspierać codzienne funkcjonowanie osób pochodzących z innych krajów i kręgów kulturowych. Projekt skierowany jest do organizacji zatrudniających, współpracujących i wspierających obcokrajowców.

Projekt realizowany ze środków Programu Erasmus+.

Więcej o projekcie: interculturalmediation.eu

Men in Care

Wpływamy na poprawę warunków pracy, by umożliwić mężczyznom pełnienie ról opiekuńczych. Sprawdzamy, jak polityki i kultura pracy mogą zostać zmienione, by mężczyźni bardziej aktywnie angażowali się w opiekę. Badamy zjawisko i znajdujemy nowe rozwiązania wspólnie z Uniwersytetem Jagiellońskim oraz europejskimi partnerami.

Więcej o projekcie: men-in-care.eu

IDISI (Integration of Diversity and Social Inclusion)

Pracujemy nad nowymi rozwiązaniami szkoleniowymi i rozwijaniem kompetencji trenerskich w zakresie promowania różnorodności i integracji społecznej. Doskonalimy metody i narzędzia trenerskie rozszerzając terytorium zarządzania różnorodnością na sferę społeczną. W ten sposób łączymy nasze kluczowe wartości z nowymi technologiami i innowacyjnymi metodami szkoleniowymi.

Projekt realizowany ze środków Programu Erasmus+.

Więcej o projekcie: idisierasmus.eu

Hexagonal Leader

Opracowujemy model nowoczesnego lidera oraz moduły szkoleniowe rozwijające kompetencje menadżerskie, skupiając się szczególnie na inkluzywności i zarządzaniu różnorodnością.

Projekt realizowany ze środków Programu Erasmus+.

Więcej o projekcie: hexagonal-leader.eu

 

Stworzyliśmy Europejską Sieć na Rzecz Różnorodności i Włączenia, aby zwiększać wpływ i profesjonalizować nasze usługi. To międzynarodowa sieć współpracy, której działania skupiają się na dzieleniu się wiedzą oraz doświadczeniami w zakresie zarządzania różnorodnością w miejscu pracy oraz promowaniu D&I w środowisku biznesowym a pośrednio również społeczno- kulturowym. Do Sieci EDIN włączamy podmioty z całej Europy, reprezentujące różne sektory (biznes, nauka, NGO, administracja publiczna), o różnej wielkości (małe/średnie, ale również wielkie korporacje międzynarodowe). W ten sposób tworzymy międzynarodową przestrzeń współpracy europejskiej na rzecz D&I.

Nasze działania koncentrujemy na wymianie wiedzy i doświadczeń w obszarze D&I, promowaniu efektywnych rozwiązań związanych z zarządzaniem różnorodnością w biznesie, oraz szerzeniu idei Diversity&Inclusion: promowaniu korzyści, jakie niesie za sobą praca w różnorodnym środowisku oraz rozwiązań niwelujących bariery dla tworzenia otwartego środowiska pracy.

Naszym założeniem jest rozpoczęcie pracy narodowych centrów, w krajach biorących udział w projekcie. Organizacje partnerskie oraz podmioty zewnętrzne które zaproszone zostaną do współpracy z siecią, uzyskają wiedzę na temat tego, w jaki sposób przenieść idee Think Thanku skoncentrowanego na tematyce zarządzania różnorodnością (którego wzorem jest inicjatywa zorganizowana przez Diversity Hub), na grunt krajowy.

W ramach Sieci powstała również platforma wiedzy on-line zawierająca know-how na temat różnorodności i inkluzji. Znajdziecie na niej materiały i narzędzia: publikacje, case’y, gry, materiały video, inne materiały interaktywne itp. Docelowo planujemy rozbudowę platformy na wersje narodowe w językach partnerów.

Partnerzy Sieci:

  • Orange Hill, Polska
  • Center för Socialt Entreprenörskap Sverige, Szwecja
  • Verein Multikulturell, Austria
  • Dacorum Council for Voluntary Service Ltd, Wielka Brytania
  • DEFOIN Formacion para el Desarrollo y la Inserción, Hiszpania
  • Merseyside Expanding Horizons Ltd, Wielka Brytania
  • Conservatoire National des Arts et Métiers des Pays-de-la-Loire, Francja

Jesteśmy dumni, bo podejmujemy na poziomie europejskim temat ważny z punktu widzenia zawodowego i społecznego, będący w czołówce wyzwań stojących przed Europą i przed internacjonalizującymi się organizacjami otwartymi na tematykę D&I.

DOŁĄCZ DO EUROPEAN D&I NETWORK, DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

PLATFORMA WIEDZY
STRONA WWW
Erasmus+

Chcesz być na bieżąco? Zostaw nam swój e-mail.

O nas

Diversity Hub to think-tank, którego misją jest rozwój biznesu dzięki różnorodności.

Kontakt

Ul. Poznańska 6/4
30-012 Kraków

(12) 353 05 59