HUMANITY is back to workplace!

We bring you both business case and human case for investing in diversity. This way we can MAKE A CHANGE TOGETHER.

Poprzez różnorodność zmieniamy biznes na lepsze, dzięki temu budujemy otwarty i przyjazny świat.

Specjalizujemy się w zarządzaniu różnorodnością (Diversity and Inclusion). Dostarczamy wiedzę, doświadczenie i dobre praktyki i pomagamy biznesowi czerpać korzyści z różnorodności a jednocześnie wywierać wpływ na zmianę społeczną.

U nas znajdziesz otwartą przestrzeń dyskusji na tematy związane z Diversity & Inclusion a także specjalistyczne wsparcie konsultacyjne, doradcze i szkoleniowe dla Twojego biznesu. Skorzystasz też z naszej wiedzy i badań oraz doświadczeń i dobrych praktyk innych firm.

Pomagamy rozwijać Twój biznes dzięki różnorodności

zobacz nasze usługi
zobacz nasze konferencje

więcej o nas

 

Promujemy oraz rozpowszechniamy ideę zarządzania różnorodnością w biznesie, a także tworzymy własne, innowacyjne rozwiązania mające usprawnić efektywną implementację zarządzania różnorodnością w organizacjach, w poszczególnych jej wymiarach, takich jak: wiek, sytuacja kobiet i mężczyzn w pracy, niepełnosprawność, interkulturowość itp. Poruszamy również wiele innych ważnych wątków związanych np. z obszarem work-life balance, zdrowiem, w tym psychicznym pracowników, czy wreszcie z prawami pracownika (mobbing w pracy).

 

 

Integrujemy środowisko ekspertów wokół idei różnorodności, poszukujemy praktycznych i skutecznych rozwiązań w tym obszarze oraz dostarczamy sprawdzone najlepsze praktyki. Prowadzimy debatę na tematy związane z różnorodnością z udziałem różnorodnych środowisk: naukowców oraz praktyków – przedstawicieli biznesu i instytucji otoczenia biznesu, instytucji publicznych oraz mediów. W ten sposób zestawiamy ze sobą czasami rozbieżne podejścia do tematu.

W Diversity Hub wspólnie pracujemy nad  projektami w zakresie zarządzania różnorodnością, rozwiązujemy konkretne problemy pracodawców w obszarze Diversity, realizujemy badania mające na celu dostarczenie najbardziej precyzyjnych danych i zwiększeniu wiedzy z zakresu różnych obszarów zarzadzania różnorodnością.

Współpracujemy z partnerami z wielu krajów Europy. Dzięki temu profesjonalizujemy nasze usługi dla biznesu oraz osiągamy większy wpływ.

Inwestując w różnorodność w miejscu pracy rozwijasz swoją firmę, ale też masz wpływ na zmianę społeczną w szerszym rozumieniu.

Dr Anna Zaroda – Dąbrowska

Inicjator i Vice Prezes / Ekspert

Tomasz Dąbrowski, PhD

Inicjator i Vice Prezes / Ekspert

Ekspert Diversity & Inclusion, realizujący wdrożenia dla największych firm w Polsce. Wprowadził przedmiot „Zarządzanie różnorodnością” do programu studiów na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Współtwórca metodyk badawczych (ESA – satysfakcja pracowników, AOC – kultura organizacyjna, Diversity Audit). Ekspert w międzynarodowych projektach badawczych oraz projektach rozwoju innowacji w obszarze zarządzania ludźmi.

Tomasz Dąbrowski, PhD
Inicjatorka i Prezeska / Ekspertka

Anna Zaroda – Dąbrowska, PhD

Inicjatorka i Prezeska / Ekspertka

Doświadczony, kreatywny menedżer, finalistka konkursu Businesswoman Roku 2013 (Sukces Pisany Szminką). Specjalizuje się w tematyce Diversity & Inclusion.

 

Autorka i ekspertka międzynarodowego projektu Tuned up! Tools Under the Need of Enhancing Diversity. Ekspertka w projektach innowacyjnych dotyczących zarządzania międzygeneracyjnego oraz leadershipu kobiet (Delphi, 2017). Prowadzi sesje D&I dla menedżerów (m. in dla BBH, State Street, Orlen, VW, PGE).

 

Anna Zaroda – Dąbrowska, PhD

Poznaj nasz zespół

Chcesz być na bieżąco? Zostaw nam swój e-mail.

O nas

Diversity Hub to think-tank, którego misją jest rozwój biznesu dzięki różnorodności.

Kontakt

Ul. Poznańska 6/4
30-012 Kraków

(12) 353 05 59